THETA/RICOH

これも気になるなぁ。

RICOH デジタルカメラ RICOH THETA 全天球 360°カメラ 0175760

RICOH デジタルカメラ RICOH THETA 全天球 360°カメラ 0175760